แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่าย

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 30, 2018

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่าย  คลิกที่นี่


แผนการยกระดับการทดสอบ O-NET ปีกศ.2561

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 31, 2018

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น ป.6 ปีกศ.2561

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น ม.3 ปีกศ.2561


ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีงบประมาณ 2560

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 20, 2018

ดาวน์โหลด รายงานผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีงบประมาณ 2560 ตามลิงค์ ผลสังเคราะห์SAR


เครื่องมือนิเทศ ประเมิน การจัดการศึกษาทางไกล

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 30, 2018

เครื่องมือนิเทศ ประเมิน การจัดการศึกษาทางไกลโดยโรงเรียนขนาดเล็กใช้เครืองมือนิเทศการจัดการศึกษาทางไกล   โรงเรียนขนาดกลางนักเรียนเกิน 120 ใช้เครื่องมือประเมิน DLIT   ดาวน์โหลดคลิกที่นี่   เครื่องมือนิเทศDLTV   แบบประเมินDLIT


แบบรายงาน ITA ออนไลน์

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 20, 2018

ดาวน์โหลด แบบรายงาน ITA ออนไลน์  EBIT
ดาวน์โหลด เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์การประเมิน