ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


แบบสำรวจการใช้ข้อสอบปลายปีการศึกษา 2562

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 4, 2019

โรงเรียน……..แบบสำรวจข้อมูลข้อสอบปลายปี กศ.2562


แบบนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

Posted by: | Posted on: ตุลาคม 29, 2019

สำหรับสถานศึกษา แบบนิเทศ การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 ปีการศึกษา 2561

Posted by: | Posted on: ตุลาคม 7, 2019

เอกสารเผยแพร่ การประกันคุณภาพกศ. ปีกศ.2561 สพป.ลป.3


แบบฟอร์มแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 1, 2019

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น ม.3 ปีกศ.2562


แบบฟอร์มแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 1, 2019

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น ป.6 ปีกศ.2562