ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


แบบฟอร์มแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 1, 2019

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น ม.3 ปีกศ.2562


แบบฟอร์มแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 1, 2019

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น ป.6 ปีกศ.2562


แบบติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 27, 2019

ฉบับรร.แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปีงบประมาณ 2562


ไฟล์ประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี กศ.2561สพฐ ม. 1 – 2

Posted by: | Posted on: มีนาคม 11, 2019

ไฟล์ประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี กศ.2561สพฐ ม. 1 – 2


ไฟล์ประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี กศ.2561สพฐ ป.2 ,4 และ 5

Posted by: | Posted on: มีนาคม 11, 2019

ไฟล์ประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี กศ.2561สพฐ ป.2 ,4 และ 5