ปพ.5 ศน.นพดล

Posted by: | Posted on: มีนาคม 20, 2017

ปพ. 5 ศน.นพดล  ดาวน์โหลดที่นี่


PTT หลักสูตรแกนกลาง – โครงสร้าง

Posted by: | Posted on: มีนาคม 20, 2017

PTT หลักสูตรแกนกลาง-โครงสร้าง ดาวน์โหลดที่นี่


คิดคะแนนสอบปลายภาครวมข้อสอบกลาง-เขต

Posted by: | Posted on: มีนาคม 20, 2017

คิดคะแนนสอบปลายภาครวมข้อสอบกลาง-เขต  ดาวน์โหลดที่นี่


PTT ประชุมครูด้านการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2559

Posted by: | Posted on: มีนาคม 20, 2017

PTT ประชุมครูด้านการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2559  ประชุมครูวัดผล 59


แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Posted by: | Posted on: มีนาคม 2, 2017

แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   คลิกที่นี่