คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 27, 2017

ดาวน์โหลดคู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560  คลิกที่นี่


คู่มือการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 16, 2017

คู่มือการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง คู่มือข้อสอบกลาง ปีการศึกษา59 ดาวน์โหลดที่นี่


ตารางรายชื่อคณะกรรมการทดสอบประเมินการอ่านการเขียนระดับกลุ่มเครือข่าย

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 16, 2017

ตารางรายชื่อคณะกรรมการทดสอบประเมินการอ่านการเขียนระดับกลุ่มเครือข่าย ดาวน์โหลดตามลิงค์ ตารางรายชื่อคณะกรรมการฯ


โครงการพัฒนาการศึกษาด้วย STEM ROBOTIC

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 14, 2017
บริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการศึกษาด้วย STEM  ROBOTIC เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการสอนแนว STEM ผ่านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม  คุณปัญญา  เรือนภู่  Tel. 08-6566-2886 email : panya@gammaco.com

โปรแกรมวิเคราะห์pre-onet รายข้อ

Posted by: | Posted on: มกราคม 26, 2017

โปรแกรมวิเคราะห์pre-onet รายข้อ ดาวน์โหลดตามลิงค์  วิเคราะห์ผลpre-onet รายข้อ