เครื่องมือนิเทศ ประเมิน การจัดการศึกษาทางไกล

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 30, 2018

เครื่องมือนิเทศ ประเมิน การจัดการศึกษาทางไกลโดยโรงเรียนขนาดเล็กใช้เครืองมือนิเทศการจัดการศึกษาทางไกล   โรงเรียนขนาดกลางนักเรียนเกิน 120 ใช้เครื่องมือประเมิน DLIT   ดาวน์โหลดคลิกที่นี่   เครื่องมือนิเทศDLTV   แบบประเมินDLIT


แบบรายงาน ITA ออนไลน์

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 20, 2018

ดาวน์โหลด แบบรายงาน ITA ออนไลน์  EBIT
ดาวน์โหลด เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์การประเมิน

 


หลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.ลำปาง เขต 3

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 11, 2018

หลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.ลำปาง เขต 3 ดาวน์โหลด  คลิกที่นี่


เกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 31, 2018

คู่มือประเมินห้องเรียน


คู่มือแนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 30, 2018

ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา คลิกตามลิงค์นะคะ Chek Curriculum51