ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 4, 2018

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” คลิกที่นี่


แบบบันทึกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 คลิก link

Posted by: | Posted on: มีนาคม 6, 2018

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBL7XBDuY5IfX7NbwtTjpFaR3DXhAvBM-za-iRzMKjbrhKpg/viewform


เครื่องมือนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน

Posted by: | Posted on: มีนาคม 5, 2018

เครื่องมือนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายในนะคะ ที่จะนิเทศติดตามระหว่างวันที่ 8-23 มีนาคม 2561 เผื่อโรงเรียนจะดาวน์โหลดดูก่อนที่คณะกรรมการนิเทศ จะออกติดตามค่ะ ดาวน์โหลดตามลิงค์นะคะ  เครื่องมือนิเทศประกัน


สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 6, 2018

โรงเรียนขนาดเล็กโรงไหนที่สนใจนำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไปใช้สามามารถเข้าไปดาวน์โหลดตามลิงค์นะคะ คลิกดาวน์โหลดที่นี่


แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET ปีการศึกษา 2560

Posted by: | Posted on: มกราคม 5, 2018

แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET ปีการศึกษา 2560  คลิ๊กที่นี่