ตุลาคม, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: ตุลาคม 3, 2018

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

–> ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกัน2561

–> มาตรฐานการศึกษาใหม่พื้นฐาน ปฐมวัย3มฐ.

–> แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561