กรกฎาคม, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 31, 2018

แผนการยกระดับการทดสอบ O-NET ปีกศ.2561

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น ป.6 ปีกศ.2561

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น ม.3 ปีกศ.2561

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 20, 2018

ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลด รายงานผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีงบประมาณ 2560 ตามลิงค์ ผลสังเคราะห์SAR