มิถุนายน, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: มิถุนายน 30, 2018

เครื่องมือนิเทศ ประเมิน การจัดการศึกษาทางไกล

เครื่องมือนิเทศ ประเมิน การจัดการศึกษาทางไกลโดยโรงเรียนขนาดเล็กใช้เครืองมือนิเทศการจัดการศึกษาทางไกล   โรงเรียนขนาดกลางนักเรียนเกิน 120 ใช้เครื่องมือประเมิน DLIT   ดาวน์โหลดคลิกที่นี่   เครื่องมือนิเทศDLTV   แบบประเมินDLIT

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 20, 2018

แบบรายงาน ITA ออนไลน์

ดาวน์โหลด แบบรายงาน ITA ออนไลน์  EBIT
ดาวน์โหลด เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์การประเมิน

 

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 11, 2018

หลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.ลำปาง เขต 3

หลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.ลำปาง เขต 3 ดาวน์โหลด  คลิกที่นี่