พฤษภาคม, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 18, 2018

คำอธิบายรายวิชา คณิต วิทย์ หลักสูตรสถานศึกษา’61 ตามหลักสูตรแกนกลาง’51

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา คณิต วิทย์ หลักสูตร ใหม่ คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 18, 2018

เอกสารประกอบการอบรมการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. 61 คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 4, 2018

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” คลิกที่นี่