มีนาคม, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: มีนาคม 6, 2018

แบบบันทึกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 คลิก link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBL7XBDuY5IfX7NbwtTjpFaR3DXhAvBM-za-iRzMKjbrhKpg/viewform

Posted by: | Posted on: มีนาคม 5, 2018

เครื่องมือนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน

เครื่องมือนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายในนะคะ ที่จะนิเทศติดตามระหว่างวันที่ 8-23 มีนาคม 2561 เผื่อโรงเรียนจะดาวน์โหลดดูก่อนที่คณะกรรมการนิเทศ จะออกติดตามค่ะ ดาวน์โหลดตามลิงค์นะคะ  เครื่องมือนิเทศประกัน