มีนาคม, 2017

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: มีนาคม 20, 2017

ปพ.5 ศน.นพดล

ปพ. 5 ศน.นพดล  ดาวน์โหลดที่นี่

Posted by: | Posted on: มีนาคม 20, 2017

PTT หลักสูตรแกนกลาง – โครงสร้าง

PTT หลักสูตรแกนกลาง-โครงสร้าง ดาวน์โหลดที่นี่

Posted by: | Posted on: มีนาคม 20, 2017

คิดคะแนนสอบปลายภาครวมข้อสอบกลาง-เขต

คิดคะแนนสอบปลายภาครวมข้อสอบกลาง-เขต  ดาวน์โหลดที่นี่

Posted by: | Posted on: มีนาคม 20, 2017

PTT ประชุมครูด้านการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2559

PTT ประชุมครูด้านการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2559  ประชุมครูวัดผล 59

Posted by: | Posted on: มีนาคม 2, 2017

แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   คลิกที่นี่