มกราคม, 2017

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: มกราคม 26, 2017

โปรแกรมวิเคราะห์pre-onet รายข้อ

โปรแกรมวิเคราะห์pre-onet รายข้อ ดาวน์โหลดตามลิงค์  วิเคราะห์ผลpre-onet รายข้อ

Posted by: | Posted on: มกราคม 18, 2017

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย นายอุเทน  ระวังวงศ์ ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.35  ปีที่ทำวิจ้ย 2558

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์-นายอุเทน-ระวังวงศ์
เล่มที่-1-เผยแพร่ผลงาน-นายอุเทน-ระวังวงศ์

 

Posted by: | Posted on: มกราคม 18, 2017

เฉลยข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558

เฉลยข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลดที่นี่

Posted by: | Posted on: มกราคม 18, 2017

เฉลยข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558

เฉลยข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลดที่นี่