พฤศจิกายน, 2016

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 22, 2016

รายงานผลการนิเทศการใช้คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อดาวน์โหลดตามลิงค์                บทคัดย่อ 
นวัตกรรมเล่มที่ 1 ดาวน์โหลดตามลิงค์  นวัตกรรม เล่ม1
นวัตกรรมเล่มที่ 2 ดาวน์โหลดตามลิงค์  นวัตกรรม เล่ม2
นวัตกรรมเล่มที่  3 ดาวน์โหลดตามลิงค์ นวัตกรรม เล่ม3

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 18, 2016

ข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย    โอเน็ตป.6
ข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย ม.3  คลิกที่นี่