ตุลาคม, 2016

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: ตุลาคม 28, 2016

เอกสาร(ร่าง)การทดลองมาตรฐานและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร(ร่าง)การทดลองมาตรฐานและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ร่างทดลองมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา

Posted by: | Posted on: ตุลาคม 23, 2016

แจ้งเลื่อนการประชุมทางไกลลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

14795733_10209252119332505_1596229962_o
แจ้งเลื่อนประชุมทางไกลลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 โดยไม่มีกำหนด ตามหนังสือแนบ….กลุ่มนิเทศส่งหนังสือทาง amss เรียบร้อยค่ะ

Posted by: | Posted on: ตุลาคม 6, 2016

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2016″

ด้วนศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ ภายใต้โครงการ ”SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2016″ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนไทยตัวแทนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถด้านการประกอบหุ่นยนต์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://supremerobotics2016.thailandrobotics.com