กรกฎาคม, 2016

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 22, 2016

กรอกแบบสอบถามการวิจัยและพัฒนาปัจจัยและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

กรอกแบบสอบถามการวิจัยและพัฒนาปัจจัยและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน คลิกที่นี่ค่ะ

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 5, 2016

สื่อนวัตกรรมการจัดการICTพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 รูปแบบSTEMตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาคม ดิจิทัลเวิลด์ ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรม การจัดการICTพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21  รูปแบบSTEMตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ictddd.com หรือโทร 0942895339

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 5, 2016

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบฟอร์มแผนการพัฒนา แบบฟอร์มแผนการพัฒนา
วิเคราะห์-O-NETระดับโรงเรียน-ป.6-ปีกศ.-2558
วิเคราะห์-O-NETระดับโรงเรียน-ม.3-ปีกศ.-2558

 

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 1, 2016

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปี 2559

ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปี 2559  คลิกโหลด