มิถุนายน, 2016

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: มิถุนายน 24, 2016

ดาวน์โหลด ตัวอย่างโครงการแข่งขันทักษะนักเรียน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

ตัวอย่างโครงการแข่งขันทักษะกลุ่มเครือข่าย

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 16, 2016

ดาวน์โหลดโครงสร้างรายวิชา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ภาคเรียนที่ 1/2559

ดาวน์โหลดโครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1-ม.3 คลิกดาวน์โหลดตามลิงค์ค่ะ
วิทยาศาสตร์
     คณิตศาสตร์
โครงสร้างภาษาไทยป1-3
กำหนดการสอนภาษาไทย-ป.-4-6
กำหนดการสอนภาษาไทย ม.1 – 3 PDF
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติ ป.1-6
ประวัติศาสตร์ม.1-3
   ภาษาอังกฤษ

 

 

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 2, 2016

เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี2558

เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี2558ดาวน์โหลดตามลิงค์ค่ะ  เครื่องมือติดตามตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3