พฤษภาคม, 2016

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 23, 2016

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การบูรณาการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม”

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การบูรณาการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ณโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางในครั้งนี้โดยสมัครภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารสมัครดังแนบ

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 23, 2016

แบบกรอกคะแนนการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6

ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6  คลิกที่นี่