มีนาคม, 2016

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: มีนาคม 23, 2016

สพฐ.ขยายเวลาการคัดเลือก ผอ.เขตพื้นที่, ศึกษานิเทศก์, สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ปี 2559 (ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด)

สพฐ.พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนและเขตพื้นที่การศกึษา มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนหลายๆ ประการ จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำผลงานได้เต็มที่ จึงมีการปรับปรุงกรอบเวลาในขั้นตอนการคัดเลือกฯ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ประสงคืจะส่งผลงาน (ปรับปรุง)ขั้นตอนการคัดเลือกฯ

Untitled

Posted by: | Posted on: มีนาคม 21, 2016

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไปเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ด้วยศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไปเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ 7 – 9 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอาลัมพาง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ค่าลงทะเบียนท่านละ 7,500 บาท สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website:www.lpru.ac.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจงแล้วส่งทางโทรสาหมายเลข 054-237388-389 หรือทาง E-mail:serviceacademic@gmail.com

Posted by: | Posted on: มีนาคม 18, 2016

ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ฉบับปลดล็อก 2558

คะแนนข้อสอบกลางปีการศึกษา-2558ฉบับ1แก้ไข (7)