มกราคม, 2016

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: มกราคม 28, 2016

แบบกรอกคะแนน Pre-ONET

ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนน Pre-ONET ระดับชั้น ป.6,ม.3    ดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งค์

แบบกรอกคะแนนรายคนแยกตามโครงสร้าง pre-onetป.6
แบบกรอกคะแนนรายข้อแยกตามโครงสร้าง-pre-onetม.3

Posted by: | Posted on: มกราคม 26, 2016

ใบสั่งจองหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ องค์การค้า สกสค.

โรงเรียนที่สนใจสั่งจองหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้่ของ องค์การค้า สกสค. ตามหนังสือ ศธ 04133/321 ลงวันที่ 27 ม.ค. 59 เรื่องรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

ใบสั่งจองหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ องค์การค้า สกสค.  ระดับประถมศึกษา
ใบสั่งจองหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ องค์การค้า สกสค.   ระดับมัธยมศึกษา