กรกฎาคม, 2015

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 29, 2015

ประชาสัมพันธ์รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (Lampang3 Quality Model)

Best Practices รูปแบบการนิเทศLampang 3 Quality Model

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 15, 2015

เอกสาร ปพ.5 ที่มีนักเรียน 40 คน ระดับประถมและมัธยม

เอกสาร ปพ.5 ที่มีนักเรียน 40 คน ระดับประถมและมัธยม ทั้งบูรณาการ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทั้งแบบไม่บูรณาการ คลิกดาวน์โหลดที่นี่