มิถุนายน, 2015

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: มิถุนายน 9, 2015

ประชาสัมพันธ์โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(สอร.) ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการRead Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญมายุครบ 60 พรรษา ใน ปี 2558 สำหรับโรงเรียนที่่มีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่ www.readthailand.com

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 4, 2015

เครื่องมือติดตามตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3และปฏิทินติดตาม ภาคเรียนที่ 1/2558

ดาวน์โหลดเครื่องมือติดตามตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 คลิกตามลิงค์ค่ะ เครื่องมือติดตามตรวจสอบภายในสถานศึกษา

ดาวน์โหลดปฏิทินติดตามตรวจสอบฯ ตามลิงค์ค่ะ      อำเภอแจ้ห่ม    อำเภอเมืองปาน   อำเภอวังเหนือ