เมษายน, 2015

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: เมษายน 21, 2015

ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1-2558

แจ้งคุณครูสังกัดโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับโรงเรียนวังไกลกังวลสามารถดาวน์โหลดตารางออกอากาศผ่านเว็บไซต์  http://www.dlf.ac.th

Posted by: | Posted on: เมษายน 10, 2015

ปรับปรุงสูตรการคำนวณแบบประเมินคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน

ปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพภายในขั้นพื้นฐานจากแผ่น ซีดี ที่ ศน.กนิษฐาแจกให้ คลิกดาวน์โหลดตามลิงค์  แบบประเมินคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน