มกราคม, 2015

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: มกราคม 23, 2015

สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ข้อมูล วันที่ 3-2-58

สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ข้อมูล วันที่ 10-1-58
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 3 ก.พ. 58
สรุปผลการประเมินภายนอก รอบ 3 สพป.ลป. 3 3 ก.พ. 2558

Posted by: | Posted on: มกราคม 13, 2015

[แก้ไข]ตารางออกอากาศเตรียมสอบ O-NET ป.6 ทางช่อง DLTV 14

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลำปางเขต 3 ได้จัดส่ง ตารางออกอากาศเตรียมสอบ O-NET ป.6 ทางช่อง DLTV 14 ทั้งนี้ทาง สพฐ.ได้แก้ไขตารางออกการใหม่ สามารถดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ ตารางออกอากาศไกลกังวล

Posted by: | Posted on: มกราคม 13, 2015

ประชาสัมพันธ์การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่าย ๆ สำหรับเด็ก รุ่น 2

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่าย ๆ สำหรับเด็ก รุ่น 2″ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 จ.นครปฐม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มกราคม 6, 2015

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ เรื่อง “ช้างเป็นสัตว์ป่า สัตว์ป่าควรอยู่ในป่า”

ด้วยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection)ได้จัดการประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ในหัวข้อเรื่อง “ช้างเป็นสัตว์ป่า สัตว์ป่าควรอยู่ในป่า” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ ร่วมส่งเสริมความตระหนักรู้ ผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม ในประเด็นเรื่อง (ช้างเป็นสัตว์ป่า สัตว์ป่าควรอยู่ในป่า)
ดูรายละเอียดได้ที่กลุ่มนิเทศฯ