ธันวาคม, 2014

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: ธันวาคม 16, 2014

ประชาสัมพันธ์การอบรมครูภาษาอังกฤษ 2557

ด้วยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ Dr.Lestie Opp-Beckman ผู้เชียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา AEI ของมหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินการจัดอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Professional Development for English Language Teachers Teachers in Today’s Digital World” ด้วยวิธีการประชุมทางไกล       ผ่านวีดิทัศน์ ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 8 ห้องประชุม 4 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และห้องประชุมโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับท่านที่มีความสนใจขอเชิญส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมการอบรมไปยัง มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ฝ่ายอบรมและพัฒนาครู หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 6734 ต่อ 18 และ โทรสาร 0 2282 6735 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดาวน์โหลดโครงการคลิ๊กที่นี่

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 3, 2014

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 2, 2014

บัญชีรายชื่อ โรงเรียนตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64

การเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปี 2557           บัญชีรายชื่อโรงเรียนไป จ.แพร่

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 2, 2014

ทำเนียบรุ่นคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ปี 2557

ÔÖ คลิ๊กดาวน์โหลดทำเนียบรุ่นที่นี่ Õ

DSC0030114046031077621404603111974DSC00275DSC00279DSC00285DSC00293DSC00294DSC00301