พฤศจิกายน, 2014

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 28, 2014

ตัวอย่างแบบบันทึกหลังสอนและรายงานวิจัยในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ

แนวทางในการบันทึกหลังสอน ดาวน์โหลดเอกสารคลิกตามลิงค์ ค่ะ ตัวอย่างบันทึกหลังสอน+วิจัย

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 28, 2014

การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2558

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ค่ะ  คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 27, 2014

ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

สพฐ. และศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยดำเนินงานโครงการคัดเลือกข้าราชการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ดนตรีนาฎศิลป์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการเป็นครูอาสาสมัครสอนเด็กไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2558 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านที่มีความสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มนิเทศฯ โทร 054 271 214 ต่อ 1500 โทร 08 6429 9732

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 26, 2014

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน”

สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต ขอเรียนเชิญครู อาจารย์ที่สนใจแนวทางการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” วันเสาร์ที่ 17 และอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคตสาขาเชียงใหม่ รายละเอียดดูได้ทาง Website : www.jsfutureclassroom.com

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 25, 2014

แบบวิเคราะห์วข้อสอบo-net

ดาวน์โหลดคลิกตามลิงค์แบบวิเคราะห์ข้อสอบO-NET