มิถุนายน, 2014

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: มิถุนายน 24, 2014

แบบเก็บข้อมูลด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดแบบเก็บข้อมูลด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามลิงค์ค่ะ  แบบเก็บข้อมูล

 

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 19, 2014

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 ตามลิงค์ค่ะ

 

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 18, 2014

การแข่งขันทักษะภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2

การแข่งขันทักษะภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2

1. กิจกรรม การแข่งขันทักษะพาทีสร้างสรรค์
2. การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)

กำหนดส่งรายชื่อตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน ถึงสำนักงานเขตพื้นที่ในวันที่ 3 ก.ค. 2557  ทั้งนี้ได้แจ้งหนังสือถึงประธานกลุ่มเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.innoobec.org    หรือสอบถามได้ที่ ศน. สุนิสา   เดชะวงค์   โทร. 0848043604

 

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 16, 2014

งานนิทรรศการ”เล่าเรื่องเมืองหนังสือโลก”

ด้วยสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว  จัดงานนิทรรศการ”เล่าเรื่องเมืองหนังสือโลก” ระหว่างวันที่ 20 พ.ค.-29 มิ.ย. 57 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ เขตปทุมวัน โรงเรียนไหนสนใจสามารถศึกษาดูงานตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นค่ะ

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 16, 2014

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา

โรงเรียนที่สนใจเสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา สามารถดาวน์โหลดตามลิงค์นี้นะคะ

http://www.trueplookpanya.com/new/csa/plookpanya_school_list