พฤษภาคม, 2014

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 2, 2014

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือ Infographics

คุณครูท่านไหนสนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือ Infographics  ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค. 57 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 พ.ค. 57 สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.thinkttt.com/infographic2014/