พฤษภาคม, 2014

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 29, 2014

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดส่งแผนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิด

ครูวิชาการที่เข้าร่วมประชุมการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นและทักษะการคิดในวันที่ 14 พ.ค. 2557 ให้ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดจำนวน 1 แผน มายังกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลำปาง เขต 3 ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 57 มีข้อสงสัยสามารถติดต่อ ศน. สายปัญญา  ติ๊บตึง ค่ะ

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 28, 2014

โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งซีดีSAR

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งซีดี SAR ขอความอนุเคราะห์ส่งโดยด่วน เนื่องจากกลุ่มงานประกันคุณภาพภายใน  ต้องรวบรวมส่ง สพฐ.

อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองปาน
บ้านปงคอบ บ้านป่าคา บ้านม่วง
บ้านใหม่เหล่ายาว บ้านทุ่งฝูง บ้านแม่กองปิน
บ้านใหม่ผ้าขาว บ้านดอนแก้ว บ้านขอวิทยา
บ้านสันมะเกลือ บ้านวังใหม่ บ้านปางดะ
บ้านสวนดอกคำ ร่องเคาะวิทยา บ้านหนอง
บ้นศรีบุญเรือง บ้านวังโป่ง บ้านกล้วย
บ้านหนองกอก บ้านก่อ บ้านต้นงุ้น
ทุ่งคาวิทยา วังทรายคำวิทยา บ้านหัวเมือง
บ้านสาแพะ ทุ่งฮั่ววิทยา บ้านขาม
บ้านแป้น บ้านทุ่งปี้ บ้านดอนไชย
ชุมชนบ้านสา วังแก้ววิทยา บ้านดอนแก้ว
บ้านทุ่งฮ้าง อนุบาลวังเหนือ บ้านน้ำจำ
แจ้คอนวิทยา บ้านแม่สุขวังเหนือ บ้านทุ่งโป่ง
บ้านช่อฟ้าและสาขาแม่จอกฟ้า วังทองวิทยา บ้านทุ่ง
บ้านนางาม บ้านปงถ้ำ บ้านใหม่พัฒนา
บ้านเมืองตึง บ้านหลวงแจ้ซ้อน
บ้านทัพป้าเส้า แจ้ซ้อนวิทยา
บ้านหัวทุ่ง บ้านป่าเหมี้ยง
บ้านแม่สุขใน
Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 23, 2014

แจ้งประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการตามปกติ

30

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 12, 2014

แจ้งประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในรายการ “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ประจำปี 2557″

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ทคำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในรายการ “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ประจำปี 2557″ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จึงขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถหาข้อมูล จาก www.thaicrossword.com และตามเอกสารที่แนบ

20140512_13491820140512_134002

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 8, 2014

เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการจัดการศึกษาช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2557

ท่านศึกษานิเทศก์ดาวน์โหลดเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการจัดการศึกษาช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2557  ได้ที่นี่ค่ะ

แบบติดตามการเปิดเรียน1/57 2