เมษายน, 2014

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: เมษายน 18, 2014

แจ้งให้โรงเรียนส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556

ขอความร่วมมือให้โรงเรียนส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ที่ ศธ 04133/779 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557