ดาวน์โหลด

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: มกราคม 18, 2017

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย นายอุเทน  ระวังวงศ์ ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.35  ปีที่ทำวิจ้ย 2558

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์-นายอุเทน-ระวังวงศ์
เล่มที่-1-เผยแพร่ผลงาน-นายอุเทน-ระวังวงศ์

 

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 24, 2016

ดาวน์โหลด ตัวอย่างโครงการแข่งขันทักษะนักเรียน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

ตัวอย่างโครงการแข่งขันทักษะกลุ่มเครือข่าย

Posted by: | Posted on: มีนาคม 18, 2016

ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ฉบับปลดล็อก 2558

คะแนนข้อสอบกลางปีการศึกษา-2558ฉบับ1แก้ไข (7)

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 2, 2014

บัญชีรายชื่อ โรงเรียนตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64

การเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปี 2557           บัญชีรายชื่อโรงเรียนไป จ.แพร่

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 2, 2014

ทำเนียบรุ่นคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ปี 2557

ÔÖ คลิ๊กดาวน์โหลดทำเนียบรุ่นที่นี่ Õ

DSC0030114046031077621404603111974DSC00275DSC00279DSC00285DSC00293DSC00294DSC00301