ข่าวประชาสัมพันธ์

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: มีนาคม 20, 2017

คิดคะแนนสอบปลายภาครวมข้อสอบกลาง-เขต

คิดคะแนนสอบปลายภาครวมข้อสอบกลาง-เขต  ดาวน์โหลดที่นี่

Posted by: | Posted on: มีนาคม 20, 2017

PTT ประชุมครูด้านการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2559

PTT ประชุมครูด้านการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2559  ประชุมครูวัดผล 59

Posted by: | Posted on: มีนาคม 2, 2017

แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: มีนาคม 2, 2017

แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลางระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559

แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559   คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 27, 2017

คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560

ดาวน์โหลดคู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560  คลิกที่นี่