ข่าวประชาสัมพันธ์

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 4, 2017

โรงเรียน..วิเคราะห์-O-NET-..-แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-ปีกศ.-2560

โรงเรียน..วิเคราะห์-O-NET-..-แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-ปีกศ.-2560

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 19, 2017

แบบสำรวจข้อมูลครูด้านการวัดและประเมินผล

แบบสำรวจข้อมูลครูด้านการวัดและประเมินผล  คลิ๊กที่นี่

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 18, 2017

สำรวจข้อมูลครูปฐมวัย

สำรวจข้อมูลครูปฐมวัย คลิ๊กที่นี่

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 18, 2017

รายงานพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 2

รายงานพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 2 คลิ๊กที่นี่

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 18, 2017

รายงานพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 1

รายงานพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 1 คลิ๊กที่นี่