ข่าวประชาสัมพันธ์

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: มีนาคม 6, 2018

แบบบันทึกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 คลิก link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBL7XBDuY5IfX7NbwtTjpFaR3DXhAvBM-za-iRzMKjbrhKpg/viewform

Posted by: | Posted on: มีนาคม 5, 2018

เครื่องมือนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน

เครื่องมือนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายในนะคะ ที่จะนิเทศติดตามระหว่างวันที่ 8-23 มีนาคม 2561 เผื่อโรงเรียนจะดาวน์โหลดดูก่อนที่คณะกรรมการนิเทศ จะออกติดตามค่ะ ดาวน์โหลดตามลิงค์นะคะ  เครื่องมือนิเทศประกัน

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 6, 2018

สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนขนาดเล็กโรงไหนที่สนใจนำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไปใช้สามามารถเข้าไปดาวน์โหลดตามลิงค์นะคะ คลิกดาวน์โหลดที่นี่

Posted by: | Posted on: มกราคม 5, 2018

แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET ปีการศึกษา 2560

แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET ปีการศึกษา 2560  คลิ๊กที่นี่

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 26, 2017

แก้ไขแบบบันทึกคะแนน Pre O-NET ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

แก้ไขแบบบันทึกคะแนน Pre o-NET ภาษาไทย ป.6ครั้งที่ 1

แก้ไขแบบบันทึกคะแนน Pre o-NET ภาษาไทย ป.6ครั้งที่ 2

แก้ไขแบบบันทึกคะแนน Pre o-NET ภาษาไทย ป.6ครั้งที่ 3

แก้ไขแบบบันทึกคะแนน Pre o-NET ภาษาไทย ม.3