ข่าวประชาสัมพันธ์

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: มิถุนายน 21, 2017

วิเคราะห์ O-NET…แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีกศ.2560

โรงเรียน..วิเคราะห์ O-NET .. แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีกศ. 2560

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 19, 2017

แบบสำรวจข้อมูลครูด้านการวัดและประเมินผล

แบบสำรวจข้อมูลครูด้านการวัดและประเมินผล  คลิ๊กที่นี่

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 18, 2017

สำรวจข้อมูลครูปฐมวัย

สำรวจข้อมูลครูปฐมวัย คลิ๊กที่นี่

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 18, 2017

รายงานพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 2

รายงานพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 2 คลิ๊กที่นี่

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 18, 2017

รายงานพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 1

รายงานพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 1 คลิ๊กที่นี่