ข่าวประชาสัมพันธ์

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: มีนาคม 11, 2019

ไฟล์ประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี กศ.2561สพฐ ม. 1 – 2

ไฟล์ประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี กศ.2561สพฐ ม. 1 – 2

Posted by: | Posted on: มีนาคม 11, 2019

ไฟล์ประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี กศ.2561สพฐ ป.2 ,4 และ 5

ไฟล์ประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี กศ.2561สพฐ ป.2 ,4 และ 5

Posted by: | Posted on: มกราคม 17, 2019

powerpoint นำเสนอวิทยาการคำนวณ

powerpoint นำเสนอวิทยาการคำนวณ  17-1-62 ดาวน์โหลดตามลิงค์  นำเสนอวิทยาการคำนวณ

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 15, 2018

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561

แบบสำรวจข้อมูลข้อสอบปลายปี ปีกศ.2561

Posted by: | Posted on: ตุลาคม 3, 2018

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

–> ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกัน2561

–> มาตรฐานการศึกษาใหม่พื้นฐาน ปฐมวัย3มฐ.

–> แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561