ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


โครงสร้างข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559

Posted by: | Posted on: กันยายน 22, 2016

โครงสร้างข้อสอบกลางระดับเขตพื้นที่  ปีการศึกษา 2559 คลิกดาวน์โหลดตามลิงค์ค่ะ โครงสร้างข้อสอบกลางระดับเขตพื้นที่-ปีการศึกษา-2559


ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่(เพิ่มเติม)

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 19, 2016

1471771958774-558051230ร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง


ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่วันที่ 14 ส.ค. 59

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 16, 2016

20160816_122911 20160816_125721 20160816_125847 20160816_130246 20160816_130325 20160816_130617 20160816_130646 20160816_130709 20160816_130723 20160816_130743 20160816_130823 20160816_130855 20160816_130916 20160816_130932 20160816_131044 20160816_131100 20160816_131119 20160816_131137 20160816_131213 20160816_131235 20160816_131257 20160816_131318 20160816_131341 20160816_131412 20160816_131434 20160816_131455 20160816_131511 20160816_131529 20160816_131550 20160816_131606 20160816_131623 20160816_131708 20160816_131724 20160816_131745 20160816_131814 20160816_131910 20160816_131937 20160816_132035 20160816_132100 20160816_144314 20160816_144330


ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่วันที่ 13 ส.ค. 59

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 16, 2016

20160816_102320 20160816_102527 20160816_102550 20160816_103307 20160816_103413 20160816_103543 20160816_103616 20160816_103638 20160816_103654 20160816_103709 20160816_103737 20160816_103826 20160816_103850 20160816_103910 20160816_104007 20160816_104035 20160816_104048 20160816_104617 20160816_104644 20160816_104700 20160816_104722 20160816_104740 20160816_104821 20160816_104843 20160816_104907 20160816_104925 20160816_104945 20160816_105025 20160816_105041 20160816_105104 20160816_105143 20160816_105203 20160816_105219 20160816_105300 20160816_105323 20160816_105346 20160816_105420 20160816_105659 20160816_105715 20160816_105732 20160816_105825 20160816_105840  20160816_102227 20160816_103750

20160816_103459


ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่วันที่ 13-14,16 ส.ค. 59

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 9, 2016

ตารางการแข่งขันวันที่ 13
ตารางการแข่งขัน14 
ตารางการแข่งขัน16

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของแจ้ห่มวิทยา

ห้อง

ระบบปฏิบัติการ

จำนวนเครื่อง

632 win 7  64 bit  office 2010 20
633 winXP 32 bit office 2007 20
634 win 7  32 bit  office 2010  Flash CS3 23
635 win 7  32 bit  office 2010  Photoshop CS3 20
636 win 7  32 bit  office 2010 19

สำหรับรายการที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง ขออนุเคราะห์ให้ครูผู้ฝึกสอนได้เตรียมการช่วยเหลือนักเรียนด้วยนะคะ