ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบและกระดาษคำตอบปี 2558

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 24, 2015

ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบและกระดาษคำตอบปี 2558 ดาวน์โหลดตามลิงค์

รูปแบบข้อสอบและกระดาษคำตอบ ป.6
รูปแบบข้อสอบและกระดาษคำตอบ ม.3


แบบบันทึกคะแนน บัญชีลงเวลาการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 18, 2015

แจ้งคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละอำเภอ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบบันทึกคะแนนในการแข่งขัน บัญชีลงเวลาสำหรับคณะทำงาน คณะกรรมการการแข่งขันในแต่ละรายการ ในกรณีที่ท่านออกแบบแบบบันทึกต่างๆของท่านไว้แล้วท่านสามารถใช้ของท่านได้เลย ดาวน์โหลดเอกสารคลิกตามลิงค์ค่ะแบบกรอกคะแนนสรุปผลการแข่งขันบัญชีรายงานตัว


แบบแสดงความจำนงในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปี 2558

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 7, 2015

แบบแสดงความจำนงในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปี 2558 ที่ต้องแจ้งความจำนงให้กับประธานชมรมครูในแต่ละอำเภอค่ะ เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ท่านสามารถดาวน์โหลดตามลิงค์นะคะ คลิกดาวน์โหลดที่นี่ (ทั้งนี้ได้ดำเนินการเพิ่มหรือปรับแก้รายการที่ทาง สพฐ.เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะ)


แบบสำรวจรายชื่อคณะกรรมการ การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 5, 2015

แบบสำรวจรายชื่อคณะกรรมการ การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


ประชาสัมพันธ์รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (Lampang3 Quality Model)

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 29, 2015

Best Practices รูปแบบการนิเทศLampang 3 Quality Model