ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


ตารางวิเคราะห์ NT O-NET และแผนยกระดับ

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 27, 2015

ดาวน์โหลลดตารางวิเคราะห์ NT O-NET และแผนยกระดับคลิกที่นี่


ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2015″

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 21, 2015

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2015″  สามารถศึกษารายละเอียดผ่านเว็บไซต์  http://www.thictyouth.com  จัดส่งผลงานเข้าประกวด 18 พ.ค.-30 ส.ค. 58 ประกาศผล 15 ก.ย. 58


การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 21, 2015

ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ ทรูปลูกปัญญาสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com  โดยคลิกที่เมนู “โครงการทรูปลูกปัญญา” กดปุ่มยืนยันและส่งข้อมูลภายในวันที่ 1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2558  คณะกรรมการคัดเลือกผลงานรอบแรก 6-8 กรกฎาคม 2558 แจ้งผลการคัดเลือกรอบแรก 20 โรงเรียน  10 กรกฎาคม 2558    คณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจ ร.ร.ที่ผ่านการคัดเลือก  20  ร.ร.  20-31 กรกฎาคม 2558  ประกาศผลการคัดเลือก  13  โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา  14 สิงหาคม 2558


การประกวดผลงานด้านการสหกรณ์โรงเรียน

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 15, 2015

การประกวดผลงานด้านการสหกรณ์โรงเรียน ดาวน์โหลดตามลิ้งค์


ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1-2558

Posted by: | Posted on: เมษายน 21, 2015

แจ้งคุณครูสังกัดโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับโรงเรียนวังไกลกังวลสามารถดาวน์โหลดตารางออกอากาศผ่านเว็บไซต์  http://www.dlf.ac.th