ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1-2558

Posted by: | Posted on: เมษายน 21, 2015

แจ้งคุณครูสังกัดโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับโรงเรียนวังไกลกังวลสามารถดาวน์โหลดตารางออกอากาศผ่านเว็บไซต์  http://www.dlf.ac.th


ปรับปรุงสูตรการคำนวณแบบประเมินคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน

Posted by: | Posted on: เมษายน 10, 2015

ปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพภายในขั้นพื้นฐานจากแผ่น ซีดี ที่ ศน.กนิษฐาแจกให้ คลิกดาวน์โหลดตามลิงค์  แบบประเมินคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน


แบบสำรวจการอ่านและการเขียนของนักเรียน 2/2557

Posted by: | Posted on: มีนาคม 25, 2015

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจการอ่านและการเขียนของนักเรียน 2/2557  คลิกตามลิงค์ เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเขียนได้


อัพเดต ปพ.5 ,อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน,คุณลักษณะอันพึงประสงค์,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Posted by: | Posted on: มีนาคม 5, 2015

ดาวน์โหลดเอกสารของศน.นพดล  คลิกดาวน์โหลดที่นี่  ควรใช้ excel 2010 นะคะ


เอกสารงานวัดผล25-2-58

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 25, 2015

ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ ค่ะ คลิกที่นี่