ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน”

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 26, 2014

สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต ขอเรียนเชิญครู อาจารย์ที่สนใจแนวทางการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” วันเสาร์ที่ 17 และอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคตสาขาเชียงใหม่ รายละเอียดดูได้ทาง Website : www.jsfutureclassroom.com


แบบวิเคราะห์วข้อสอบo-net

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 25, 2014

ดาวน์โหลดคลิกตามลิงค์แบบวิเคราะห์ข้อสอบO-NET


การวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมืองสู่ชั้นเรียน

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 7, 2014

ดาวน์โหลดเอกสารการวิเคราะห์ โครงสร้าง/ผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  ป. 1- ม. 3  งานครูหน้าที่พลเมือง 57


แบบสำรวจการอ่านการเขียน ปี 57

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 1, 2014

แบบสำรวจการอ่านการเขียน ปี 57 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกตามลิงค์ค่ะ แบบสำรวจการอ่านการเขียน ปี 57


ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้backward Design

Posted by: | Posted on: ตุลาคม 26, 2014

ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้backward Design  ฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้BWD