ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


การกรอกข้อมูลจุดเน้น

Posted by: | Posted on: กันยายน 19, 2014

การกรอกข้อมูลจุดเน้นให้โรงเรียนดำเนินการกรอกเฉพาะมิติที่ 1 กับ มิติที่ 2  สำหรับมิติที่ 3 ไม่ต้องกรอกนะคะ


แบบประเมินการรายงานจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

Posted by: | Posted on: กันยายน 9, 2014

แบบประเมินการรายงานจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2557  ดาวน์โหลดตามลิงค์ค่ะ


ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

Posted by: | Posted on: กันยายน 4, 2014

ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดตารางคลิกที่นี่


การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้น

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 27, 2014
     แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผ่านระบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2557 ภายในวันที่  15  กันยายน  2557
 

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 8, 2014

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์  http://www.nsm.or.th/nst2014

12