ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


แบบกรอกคะแนน Pre-ONET

Posted by: | Posted on: มกราคม 28, 2016

ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนน Pre-ONET ระดับชั้น ป.6,ม.3    ดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งค์

แบบกรอกคะแนนรายคนแยกตามโครงสร้าง pre-onetป.6
แบบกรอกคะแนนรายข้อแยกตามโครงสร้าง-pre-onetม.3


ใบสั่งจองหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ องค์การค้า สกสค.

Posted by: | Posted on: มกราคม 26, 2016

โรงเรียนที่สนใจสั่งจองหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้่ของ องค์การค้า สกสค. ตามหนังสือ ศธ 04133/321 ลงวันที่ 27 ม.ค. 59 เรื่องรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

ใบสั่งจองหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ องค์การค้า สกสค.  ระดับประถมศึกษา
ใบสั่งจองหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ องค์การค้า สกสค.   ระดับมัธยมศึกษา


แบบนิเทศติดตามไกลกังวลสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 8, 2015

แบบนิเทศติดตามไกลกังวลสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีแผ่นซีดีที่แนบไปหายค่ะ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ค่ะ แบบนิเทศไกลกังวล


ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบและกระดาษคำตอบปี 2558

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 24, 2015

ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบและกระดาษคำตอบปี 2558 ดาวน์โหลดตามลิงค์

รูปแบบข้อสอบและกระดาษคำตอบ ป.6
รูปแบบข้อสอบและกระดาษคำตอบ ม.3


แบบบันทึกคะแนน บัญชีลงเวลาการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 18, 2015

แจ้งคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละอำเภอ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบบันทึกคะแนนในการแข่งขัน บัญชีลงเวลาสำหรับคณะทำงาน คณะกรรมการการแข่งขันในแต่ละรายการ ในกรณีที่ท่านออกแบบแบบบันทึกต่างๆของท่านไว้แล้วท่านสามารถใช้ของท่านได้เลย ดาวน์โหลดเอกสารคลิกตามลิงค์ค่ะแบบกรอกคะแนนสรุปผลการแข่งขันบัญชีรายงานตัว