ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


แจ้งเลื่อนการประชุมทางไกลลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Posted by: | Posted on: ตุลาคม 23, 2016

14795733_10209252119332505_1596229962_o
แจ้งเลื่อนประชุมทางไกลลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 โดยไม่มีกำหนด ตามหนังสือแนบ….กลุ่มนิเทศส่งหนังสือทาง amss เรียบร้อยค่ะ


ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2016″

Posted by: | Posted on: ตุลาคม 6, 2016

ด้วนศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ ภายใต้โครงการ ”SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2016″ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนไทยตัวแทนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถด้านการประกอบหุ่นยนต์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://supremerobotics2016.thailandrobotics.com


โครงสร้างข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559

Posted by: | Posted on: กันยายน 22, 2016

โครงสร้างข้อสอบกลางระดับเขตพื้นที่  ปีการศึกษา 2559 คลิกดาวน์โหลดตามลิงค์ค่ะ โครงสร้างข้อสอบกลางระดับเขตพื้นที่-ปีการศึกษา-2559


กรอกแบบสอบถามการวิจัยและพัฒนาปัจจัยและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 22, 2016

กรอกแบบสอบถามการวิจัยและพัฒนาปัจจัยและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน คลิกที่นี่ค่ะ


สื่อนวัตกรรมการจัดการICTพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 รูปแบบSTEMตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 5, 2016

สมาคม ดิจิทัลเวิลด์ ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรม การจัดการICTพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21  รูปแบบSTEMตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ictddd.com หรือโทร 0942895339