ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


แบบตอบรับอบรมคณิตศาสตร์

Posted by: | Posted on: เมษายน 30, 2016

ดาวน์โหลดแบบตอบรับตามลิงค์ค่ะ แบบตอบรับคณิตศาสตร์


แผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนวังไกลกังวล 1/2559

Posted by: | Posted on: เมษายน 27, 2016

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2559 ของไกลกังวล ตามลิงค์นะคะเผื่อจะได้นำไปวางแผนในการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียนค่ะ
http://www.dlf.ac.th/download.php?id=1363


เชิญชวนส่งผลงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559

Posted by: | Posted on: เมษายน 25, 2016

คลิ๊กที่นี่ https://sites.google.com/a/kpp2.go.th/sthaban-phasa-thiy/hnangsux-rachkar/thisth04010w734cheiysngphlngankhorngkarraksphasathiyneuxngniwanphasathiyhaengchatipi2559


แบบเก็บข้อมูลระดับสถานศึกษาตามแผนการปฏิบัติราชการ

Posted by: | Posted on: เมษายน 8, 2016

เก็บข้อมูลสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการคลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์ค่ะ ARS ตชว. 4 45 47.doc


สพฐ.ขยายเวลาการคัดเลือก ผอ.เขตพื้นที่, ศึกษานิเทศก์, สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ปี 2559 (ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด)

Posted by: | Posted on: มีนาคม 23, 2016

สพฐ.พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนและเขตพื้นที่การศกึษา มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนหลายๆ ประการ จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำผลงานได้เต็มที่ จึงมีการปรับปรุงกรอบเวลาในขั้นตอนการคัดเลือกฯ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ประสงคืจะส่งผลงาน (ปรับปรุง)ขั้นตอนการคัดเลือกฯ

Untitled