ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ข้อมูล วันที่ 10-1-58

Posted by: | Posted on: มกราคม 23, 2015

สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ข้อมูล วันที่ 10-1-58
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 10 ม.ค. 58
สรุปผลการประเมินภายนอก รอบ 3ปฐมวัย สพป.ลป. 3 10 ม.ค. 2558
สรุปผลการประเมินภายนอก รอบ 3พื้นฐาน สพป.ลป. 3 10 ม.ค. 2558


[แก้ไข]ตารางออกอากาศเตรียมสอบ O-NET ป.6 ทางช่อง DLTV 14

Posted by: | Posted on: มกราคม 13, 2015

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลำปางเขต 3 ได้จัดส่ง ตารางออกอากาศเตรียมสอบ O-NET ป.6 ทางช่อง DLTV 14 ทั้งนี้ทาง สพฐ.ได้แก้ไขตารางออกการใหม่ สามารถดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ ตารางออกอากาศไกลกังวล


ประชาสัมพันธ์การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่าย ๆ สำหรับเด็ก รุ่น 2

Posted by: | Posted on: มกราคม 13, 2015

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่าย ๆ สำหรับเด็ก รุ่น 2″ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 จ.นครปฐม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มนิเทศฯ


ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ เรื่อง “ช้างเป็นสัตว์ป่า สัตว์ป่าควรอยู่ในป่า”

Posted by: | Posted on: มกราคม 6, 2015

ด้วยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection)ได้จัดการประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ในหัวข้อเรื่อง “ช้างเป็นสัตว์ป่า สัตว์ป่าควรอยู่ในป่า” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ ร่วมส่งเสริมความตระหนักรู้ ผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม ในประเด็นเรื่อง (ช้างเป็นสัตว์ป่า สัตว์ป่าควรอยู่ในป่า)
ดูรายละเอียดได้ที่กลุ่มนิเทศฯ


ประชาสัมพันธ์การอบรมครูภาษาอังกฤษ 2557

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 16, 2014

ด้วยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ Dr.Lestie Opp-Beckman ผู้เชียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา AEI ของมหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินการจัดอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Professional Development for English Language Teachers Teachers in Today’s Digital World” ด้วยวิธีการประชุมทางไกล       ผ่านวีดิทัศน์ ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 8 ห้องประชุม 4 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และห้องประชุมโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับท่านที่มีความสนใจขอเชิญส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมการอบรมไปยัง มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ฝ่ายอบรมและพัฒนาครู หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 6734 ต่อ 18 และ โทรสาร 0 2282 6735 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดาวน์โหลดโครงการคลิ๊กที่นี่