ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


แจ้งให้โรงเรียนส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556

Posted by: | Posted on: เมษายน 18, 2014

ขอความร่วมมือให้โรงเรียนส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ที่ ศธ 04133/779 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557


แบบฟอร์ม SAR ปี 2557 ฉบับปรับปรุง

Posted by: | Posted on: มีนาคม 27, 2014

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR ได้ตามลิงค์่ค่ะ ฟอร์ม SAR-2557


โปรแกรม ปพ.1 อ.สุริยันต์

Posted by: | Posted on: มีนาคม 27, 2014

ดาวน์โหลดโปรแกรมปพ.1 อ.สุริยันต์  ตามลิงค์ค่ะอัพเดต ปพ.1 อ.สุริยันต์
ฟอนต์เพิ่มเติมค่ะ ฟอนต์สำหรับ ปพ.1อ.สุริยันต์