ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


โครงการ Microsoft It Youth Challenge 2017 “KODU KUP 2017 Thailand”

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 19, 2016

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ Microsoft It Youth Challenge 2017 “KODU KUP 2017 Thailand” สามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนสมัครออนไลน์ที่ http://ityc2017.eventbrite.com  และส่งผลงานเป็นไฟล์แนบแบบย่อ (Zip file) ที่ ITYC2017@outlook.com  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15  มกราคม 2560


ข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 18, 2016

ข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย    โอเน็ตป.6
ข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย ม.3  คลิกที่นี่


เอกสาร(ร่าง)การทดลองมาตรฐานและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

Posted by: | Posted on: ตุลาคม 28, 2016

ดาวน์โหลดเอกสาร(ร่าง)การทดลองมาตรฐานและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ร่างทดลองมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา


แจ้งเลื่อนการประชุมทางไกลลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Posted by: | Posted on: ตุลาคม 23, 2016

14795733_10209252119332505_1596229962_o
แจ้งเลื่อนประชุมทางไกลลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 โดยไม่มีกำหนด ตามหนังสือแนบ….กลุ่มนิเทศส่งหนังสือทาง amss เรียบร้อยค่ะ


ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2016″

Posted by: | Posted on: ตุลาคม 6, 2016

ด้วนศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ ภายใต้โครงการ ”SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2016″ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนไทยตัวแทนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถด้านการประกอบหุ่นยนต์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://supremerobotics2016.thailandrobotics.com