ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 6, 2018

โรงเรียนขนาดเล็กโรงไหนที่สนใจนำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไปใช้สามามารถเข้าไปดาวน์โหลดตามลิงค์นะคะ คลิกดาวน์โหลดที่นี่


แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET ปีการศึกษา 2560

Posted by: | Posted on: มกราคม 5, 2018

แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET ปีการศึกษา 2560  คลิ๊กที่นี่


แก้ไขแบบบันทึกคะแนน Pre O-NET ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 26, 2017

แก้ไขแบบบันทึกคะแนน Pre o-NET ภาษาไทย ป.6ครั้งที่ 1

แก้ไขแบบบันทึกคะแนน Pre o-NET ภาษาไทย ป.6ครั้งที่ 2

แก้ไขแบบบันทึกคะแนน Pre o-NET ภาษาไทย ป.6ครั้งที่ 3

แก้ไขแบบบันทึกคะแนน Pre o-NET ภาษาไทย ม.3


โรงเรียน..วิเคราะห์-O-NET-..-แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-ปีกศ.-2560

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 4, 2017

โรงเรียน..วิเคราะห์-O-NET-..-แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-ปีกศ.-2560


แบบสำรวจข้อมูลครูด้านการวัดและประเมินผล

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 19, 2017

แบบสำรวจข้อมูลครูด้านการวัดและประเมินผล  คลิ๊กที่นี่