ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


มาตรฐานและตัวชี้วัดสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้ในการสอบ O-NET

Posted by: | Posted on: ตุลาคม 8, 2014

ดาวน์โหลด มาตรฐานและตัวชี้วัดสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้ในการสอบ O-NET  ดาวน์โหลด มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกล่มสาระ เพือ ONET


แบบกรอกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านคุณภาพ (ฉบับโรงเรียน)

Posted by: | Posted on: กันยายน 24, 2014

แบบกรอกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านคุณภาพ (ฉบับโรงเรียน) ดาวน์โหลดคลิกตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

คลิกดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ค่ะ —-> nid.xlsx

**** หมายเหตุ ให้ดาวน์โหลดเอกสารมากรอกข้อมูลก่อนแล้วค่อยส่งไฟล์มาเขต ไม่ควรปริ้นมากรอกค่ะ


การกรอกข้อมูลจุดเน้น

Posted by: | Posted on: กันยายน 19, 2014

การกรอกข้อมูลจุดเน้นให้โรงเรียนดำเนินการกรอกเฉพาะมิติที่ 1 กับ มิติที่ 2  สำหรับมิติที่ 3 ไม่ต้องกรอกนะคะ


แบบประเมินการรายงานจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

Posted by: | Posted on: กันยายน 9, 2014

แบบประเมินการรายงานจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2557  ดาวน์โหลดตามลิงค์ค่ะ


ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

Posted by: | Posted on: กันยายน 4, 2014

ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดตารางคลิกที่นี่