ลงทะเบียนตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายเพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่วันที่ 13-14 ส.ค. 59

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 20, 2016

คำชี้แจง  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุกกลุ่ม(ชนะเลิศของแต่ละรายการ) กรอกข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งในระดับเขตพื้นที่ โดยระบบจะปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 13.๐๐ น. สำหรับรายการแข่งขันของเรียนร่วมทุกรายการให้ลงทะเบียนพร้อมกับนักเรียนปกติโดยวันแข่งขันของเรียนร่วม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ค่ะ
+++++ภาพยนต์สั้นนำเสนอภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม “++++++

   >>>ปฐมวัย
   >>>วิทยาศาสตร์
   >>>สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   >>>การงานอาชีพ
   >>>คอมพิวเตอร์
   >>>ทัศนศิลป์
   >>>ดนตรี
   >>>นาฏศิลป์
   >>>หุ่นยนต์ สพฐ.
   >>>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   >>>เรียนร่วม-ภาษาไทย
   >>>เรียนร่วม-สังคมศึกษาฯ
   >>>เรียนร่วม-ศิลปฯ
   >>>เรียนร่วม กอท.

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


กรอกแบบสอบถามการวิจัยและพัฒนาปัจจัยและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 22, 2016

กรอกแบบสอบถามการวิจัยและพัฒนาปัจจัยและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน คลิกที่นี่ค่ะ


สื่อนวัตกรรมการจัดการICTพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 รูปแบบSTEMตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 5, 2016

สมาคม ดิจิทัลเวิลด์ ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรม การจัดการICTพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21  รูปแบบSTEMตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ictddd.com หรือโทร 0942895339


แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 5, 2016

แบบฟอร์มแผนการพัฒนา แบบฟอร์มแผนการพัฒนา
วิเคราะห์-O-NETระดับโรงเรียน-ป.6-ปีกศ.-2558
วิเคราะห์-O-NETระดับโรงเรียน-ม.3-ปีกศ.-2558

 


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปี 2559

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 1, 2016

ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปี 2559  คลิกโหลด