ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


ประชาสัมพันธ์การอบรมครูภาษาอังกฤษ 2557

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 16, 2014

ด้วยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ Dr.Lestie Opp-Beckman ผู้เชียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา AEI ของมหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินการจัดอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Professional Development for English Language Teachers Teachers in Today’s Digital World” ด้วยวิธีการประชุมทางไกล       ผ่านวีดิทัศน์ ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 8 ห้องประชุม 4 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และห้องประชุมโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับท่านที่มีความสนใจขอเชิญส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมการอบรมไปยัง มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ฝ่ายอบรมและพัฒนาครู หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 6734 ต่อ 18 และ โทรสาร 0 2282 6735 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดาวน์โหลดโครงการคลิ๊กที่นี่


โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 3, 2014

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน คลิกที่นี่


บัญชีรายชื่อ โรงเรียนตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 2, 2014

การเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปี 2557           บัญชีรายชื่อโรงเรียนไป จ.แพร่


ทำเนียบรุ่นคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ปี 2557

Posted by: | Posted on: ธันวาคม 2, 2014

DSC00301 1404603107762 1404603111974 DSC00275 DSC00279 DSC00285 DSC00293 DSC00294 DSC00301


ตัวอย่างแบบบันทึกหลังสอนและรายงานวิจัยในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 28, 2014

แนวทางในการบันทึกหลังสอน ดาวน์โหลดเอกสารคลิกตามลิงค์ ค่ะ ตัวอย่างบันทึกหลังสอน+วิจัย