ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


แบบสำรวจการอ่านและการเขียนของนักเรียน 2/2557

Posted by: | Posted on: มีนาคม 25, 2015

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจการอ่านและการเขียนของนักเรียน 2/2557  คลิกตามลิงค์ เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเขียนได้


อัพเดต ปพ.5 ,อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน,คุณลักษณะอันพึงประสงค์,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Posted by: | Posted on: มีนาคม 5, 2015

ดาวน์โหลดเอกสารของศน.นพดล  คลิกดาวน์โหลดที่นี่  ควรใช้ excel 2010 นะคะ


เอกสารงานวัดผล25-2-58

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 25, 2015

ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ ค่ะ คลิกที่นี่


สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ข้อมูล วันที่ 3-2-58

Posted by: | Posted on: มกราคม 23, 2015

สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ข้อมูล วันที่ 10-1-58
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 3 ก.พ. 58
สรุปผลการประเมินภายนอก รอบ 3 สพป.ลป. 3 3 ก.พ. 2558


[แก้ไข]ตารางออกอากาศเตรียมสอบ O-NET ป.6 ทางช่อง DLTV 14

Posted by: | Posted on: มกราคม 13, 2015

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลำปางเขต 3 ได้จัดส่ง ตารางออกอากาศเตรียมสอบ O-NET ป.6 ทางช่อง DLTV 14 ทั้งนี้ทาง สพฐ.ได้แก้ไขตารางออกการใหม่ สามารถดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ ตารางออกอากาศไกลกังวล