ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


ดาวน์โหลด ตัวอย่างโครงการแข่งขันทักษะนักเรียน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 24, 2016

ตัวอย่างโครงการแข่งขันทักษะกลุ่มเครือข่าย


ดาวน์โหลดโครงสร้างรายวิชา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ภาคเรียนที่ 1/2559

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 16, 2016

ดาวน์โหลดโครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1-ม.3 คลิกดาวน์โหลดตามลิงค์ค่ะ
วิทยาศาสตร์
     คณิต
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
 ภาษาอังกฤษ

 

 


เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี2558

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 2, 2016

เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี2558ดาวน์โหลดตามลิงค์ค่ะ  เครื่องมือติดตามตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3


ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การบูรณาการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม”

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 23, 2016

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การบูรณาการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ณโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางในครั้งนี้โดยสมัครภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารสมัครดังแนบ


แบบกรอกคะแนนการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 23, 2016

ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6  คลิกที่นี่